No.12 ぐれ
'90YAMAHA YZR250
Team Marlboro Roberts Yamaha / J.KOCINSKI


return