No.33 結良明宏
'04 YAMAHA YZR-M1
Gauloises Fortuna Yamaha / N.ABE


return